Gjeldende betingelser

Pris:
For leie utover en dag, finner du din prisen ved å bruke tabellen nedenfor.
Ved langtidsleie vennligst ta kontakt.
Alle våre priser er INK mva.

Eksempel:

Leie av Soundcraft Si Compact i 2 Uker.

1750 x 6 = kr 10500 ink.mva.

 

 

BETINGELSER VED KJØP AV BRUKTE VARER FRA FUSA LYD & LYS

 

1.  Fusa Lyd & Lys forplikter seg til å levere bruktvaren i henhold til egen annonsetekst mv.

 

2.  Fusa Lyd & Lys fraskriver seg ansvar for mulig skade eller tap som direkte eller indirekte måtte bli forvoldt på grunn av feil eller mangler ved bruktvaren, dersom Fusa Lyd & Lys ikke har vist grov uaktsomhet.

 

3.  Fusa Lyd & Lys fraskriver seg ansvar i tilfeller hvor varen ikke har funksjoner som tilfredstiller kjøper, og hvor annonsetekst ikke har gitt uttrykk for at varen har gjeldende funksjon, og hvor kjøper ikke på forhånd har besørget å skaffe seg funksjonsspesifikasjon.

 

4.  Kjøper overtar forsikringsansvar i det varen går ut av Fusa Lyd & Lys´s lager. Transportforsikring er ikke inkludert i kjøpspris.

 

5.  Fusa Lyd & Lys har pant i den solgte varen (iht. Lov om salgspant), som sikkerhet for sitt krav på kjøpesummen. Kjøperen må derfor behandle varen i samsvar med dette forhold.

 

6.  Fusa Lyd & Lys har ingen garanti på salg av bruktvarer.

 

7.  Fusa Lyd & Lys leverer ikke varen/sluttfører ikke salget, dersom betalingsbetingelser ikke er overholdt, eller dersom betaling ikke samsvarer med avtale for øvrig.

 

 

 

BETALINGSBETINGELSER

 

Dersom kjøper ikke er en opplagt kunde, skal Fusa Lyd & Lys motta oppgjør for solgt vare forskuddsvis og før evt. tilsending iht. tilsendt betalingsbilag. I visse tilfeller kan Fusa Lyd & Lys imøtese oppkravforsendelse som betalingsmåte.

 

Opplagte kunder har standard betalingsbetingelser med faktura og betalingsfrist frist på 10 dager.

 

Mislighold av betalingsbetingelser er å betrakte som kontraktbrudd.

 

Ved for sen betaling belastes forsinkelsesrenter med den sats som til en hver tid gjelder.

BETINGELSER VED KJØP AV BRUKTE VARER FRA FUSA LYD & LYS
1.
Fusa Lyd & Lys forplikter seg til å levere bruktvaren i henhold
til egen annonsetekst mv.
2.
Fusa Lyd & Lys fraskriver seg ansvar for mulig skade eller tap som d
irekte eller indirekte
måtte bli forvoldt på grunn av feil eller mangler ved bruk
tvaren, dersom Fusa Lyd & Lys
ikke har vist grov uaktsomhet.
3.
Fusa Lyd & Lys fraskriver seg ansvar i tilfeller hvor varen ikke h
ar funksjoner som
tilfredstiller kjøper, og hvor annonsetekst ikke har git
t uttrykk for at varen har gjeldende
funksjon, og hvor kjøper ikke på forhånd har besørget å s
kaffe seg funksjonsspesifikasjon.
4.
Kjøper overtar forsikringsansvar i det varen går ut av Fusa Lyd
& Lys ́
s
lager. Transportforsikring er ikke inkludert i kjøpspris.
5.
Fusa Lyd & Lys har pant i den solgte varen (iht. Lov om salgsp
ant), som sikkerhet for
sitt krav på
kj
øpesummen. Kjøperen må derfor behandle varen i samsvar med dette
forhold.
6.
Fusa Lyd & Lys har ingen garanti på salg av bruktvarer.
7.
Fusa Lyd & Lys leverer ikke varen/sluttfører ikke salget, dersom betal
ingsbetingelser
ikke er overholdt, eller dersom betaling ikke samsvarer med avtale for
øvrig.
BETALINGSBETINGELSER
Dersom kjøper ikke er en opplagt kunde, skal Fusa Lyd & Lys motta
oppgjør for solgt vare
forskuddsvis og før evt. tilsending iht. tilsendt betali
ngsbilag. I visse tilfeller kan Fusa Lyd &
Lys
im
øtese oppkravforsendelse som betalingsmåte.
Opplagte kunder har standard betalingsbetingelser med faktura og bet
alingsfrist frist på
10 dager.
Mislighold av betalingsbetingelser er å betrakte som kontraktbr
udd.
Ved for sen betaling belastes forsinkelsesrenter med den sats so
m til en hver tid gjelder.
Tilbake
IP-addressen din er: 35.175.201.191
Kopirett © 2024 Fusa Lyd & Lys
Drevet av netthandelsløsningen Zen Cart med norsk oversettelseZen Cart templates